მეტეოროლოგიური შეტყობინებები

მეტეოსამსახური

FTGG31 UGTB 272300

მოქმედების ლოკალური ვადა 28 ივნისი 04:00 : 29 ივნისი 04:00
GG UGTBMAIL
272304 UGTBYMYX
FTGG31 UGTB 272300
TAF UGKO 272300Z 2800/2824 25007KT 9999 SCT022 OVC050 TX25/2811Z
TN15/2802Z TEMPO 2800/2804 3000 BR SCT015 PROB40 TEMPO 2810/2816
TSRA BKN020CB=
TAF UGSB 272300Z 2800/2824 24006KT 9999 FEW025 TX24/2811Z TN17/2802Z
TEMPO 2800/2806 12010KT SCT020 BKN050 PROB40 TEMPO 2814/2818 TSRA
SCT020CB=
TAF UGTB 272300Z 2800/2824 32022KT CAVOK TX29/2812Z TN18/2802Z
TEMPO
2803/2812 32012KT
BECMG 2810/2812 SCT055CB
TEMPO 2812/2816 TSRA
BKN050CB
TEMPO 2818/2824 32028G40KT=

SAGG31 UGTB 272300

მოქმედების ლოკალური ვადა 28 ივნისი 03:00 : 28 ივნისი 03:30
GG UGTBMAIL
272304 UGTBYMYX
SAGG31 UGTB 272300
METAR UGKO 272300Z VRB02KT 9999 SCT024 16/15 Q1009 NOSIG=
METAR UGSB 272300Z 12003KT CAVOK 16/15 Q1010 NOSIG=
METAR UGTB 272300Z 31022KT CAVOK 19/15 Q1008 NOSIG=

SAGG41 UGTB 272300

მოქმედების ლოკალური ვადა 28 ივნისი 03:00 : 28 ივნისი 03:30
GG UGTBMAIL
272304 UGTBYMYX
SAGG41 UGTB 272300
METAR UGAM 272300Z AUTO 08004KT //// ////// 15/14 Q1011=
METAR UGMS 272300Z AUTO VRB01KT //// ////// 08/08 Q1017=