მეტეოროლოგიური შეტყობინებები

მეტეოსამსახური

SAGG41 UGTB 221330

მოქმედების ლოკალური ვადა 22 იანვარი 17:30 : 22 იანვარი 18:00
GG UGTBMAIL
221334 UGTBYMYX
SAGG41 UGTB 221330
METAR UGAM 221330Z AUTO VRB01KT //// ////// 01/M03 Q1013=
METAR UGMS 221330Z AUTO 20003KT //// ////// M03/M05 Q1013=

SAGG31 UGTB 221330

მოქმედების ლოკალური ვადა 22 იანვარი 17:30 : 22 იანვარი 18:00
GG UGTBMAIL
221334 UGTBYMYX
SAGG31 UGTB 221330
METAR UGKO 221330Z 11007KT 080V170 CAVOK 07/M04 Q1012 NOSIG=
METAR UGSB 221330Z 00000KT 9999 BKN120 10/02 Q1011 NOSIG=
METAR UGTB 221330Z 30008KT CAVOK 06/M09 Q1014 NOSIG=

WAGG31 UGTB 221154

მოქმედების ლოკალური ვადა 22 იანვარი 16:00 : 22 იანვარი 18:00
FF UGTBMAIL
221154 UGTBYMYX
WAGG31 UGTB 221154
UGGG AIRMET 13 VALID 221200/221445 UGTB-
UGGG TBILISI FIR SFC VIS 4000M SN FCST N OF N4240 AND W OF E04300 STNR NC=

WAGG31 UGTB 221150

მოქმედების ლოკალური ვადა 22 იანვარი 16:00 : 22 იანვარი 18:00
FF UGTBMAIL
221155 UGTBYMYX
WAGG31 UGTB 221150
UGGG AIRMET 9 VALID 221200/221445 UGTB-
UGGG TBILISI FIR MT OBSC OBS N OF N4240 AND W OF E04300 STNR NC=

WAGG31 UGTB 221151

მოქმედების ლოკალური ვადა 22 იანვარი 16:00 : 22 იანვარი 18:00
FF UGTBMAIL
221151 UGTBYMYX
WAGG31 UGTB 221151
UGGG AIRMET 10 VALID 221200/221445 UGTB-
UGGG TBILISI FIR MOD ICE FCST N OF N4240 AND W OF E04300 FL040/100 STNR NC=

WAGG31 UGTB 221152

მოქმედების ლოკალური ვადა 22 იანვარი 16:00 : 22 იანვარი 18:00
FF UGTBMAIL
221152 UGTBYMYX
WAGG31 UGTB 221152
UGGG AIRMET 11 VALID 221200/221445 UGTB-
UGGG TBILISI FIR MOD TURB FCST N OF N4240 AND W OF E04300 FL040/100 STNR NC=

WAGG31 UGTB 221153

მოქმედების ლოკალური ვადა 22 იანვარი 16:00 : 22 იანვარი 18:00
FF UGTBMAIL
221153 UGTBYMYX
WAGG31 UGTB 221153
UGGG AIRMET 12 VALID 221200/221445 UGTB-
UGGG TBILISI FIR MOD MTW FCST E OF LINE N4325 E04000 - N4210 E04200 - N4130
E04140 FL100/140 STNR NC=

WAGG31 UGTB 221150

მოქმედების ლოკალური ვადა 22 იანვარი 16:00 : 22 იანვარი 18:00
FF UGTBMAIL
221150 UGTBYMYX
WAGG31 UGTB 221150
UGGG AIRMET 9 VALID 221200/221445 UGTB-
UGGG TBILISI FIR MT OBSC OBS N OF N4240 AND W OF E04300 STNR NC=

FTGG31 UGTB 221100

მოქმედების ლოკალური ვადა 22 იანვარი 16:00 : 23 იანვარი 16:00
GG UGTBMAIL
221104 UGTBYMYX
FTGG31 UGTB 221100
TAF UGKO 221100Z 2212/2312 08017KT CAVOK TX08/2312Z TN03/2222Z TEMPO
2213/2220 08007KT TEMPO 2302/2310 08023G39KT=
TAF UGSB 221100Z 2212/2312 12007KT 9999 BKN100 TX12/2212Z TN06/2300Z
BECMG 2213/2215 12018KT TEMPO 2220/2307 12030KT BECMG 2309/2312
21007KT=
TAF UGTB 221100Z 2212/2312 31010KT CAVOK TX09/2312Z TNM02/2303Z
TEMPO
2212/2218 VRB02KT TEMPO
2218/2301 05010KT BECMG 2305/2308 VRB02KT=

FAGG50 UGTB 221030

მოქმედების ლოკალური ვადა 22 იანვარი 16:00 : 22 იანვარი 22:00
GG UGTBMAIL
221030 UGTBYMYX
FAGG50 UGTB 221030
UGGG GAMET VALID 221200/221800 UGTB-
UGGG TBILISI FIR BLW FL150
SECN I
SFC VIS: 12/16 A3 4000M SN
MT OBSC: A3
ICE: A3 MOD FL040/100
15/18 A5 MOD FL060/110
TURB: A3 MOD FL040/100
MTW: A1 A2 A3 A4 MOD FL100/140
SECN II
PSYS: NIL
WIND/T: 2000FT A1 A4 VRB/05KT PS05
2000FT A2 080/15KT PS05
2000FT A3 VRB/05KT MS03
2000FT A5 120/15KT PS10
5000FT A1 A4 VRB/05KT PS01
5000FT A2 020/15KT PS01
5000FT A3 280/10KT MS01
5000FT A5 140/10KT PS03
10000FT 230/20KT MS09
15000FT 240/35KT MS18
CLD: FEW ST 1000/4000FT AGL
A2 A5 SCT SC 4000/8000FT AGL
A3 BKN NS 2000/10000FT AGL
A1 A4 SCT AC 9000/14000FT AGL
A2 A3 A5 BKN AC 8000/14000FT AGL
FZLVL: A3 4000FT AMSL
A1 A2 A4 A5 6000FT AMSL
MNM QNH: 1010HPA
VA: NIL=

FCGG41 UGTB 221000

მოქმედების ლოკალური ვადა 22 იანვარი 15:00 : 22 იანვარი 21:00
GG UGTBMAIL
221004 UGTBYMYX
FCGG41 UGTB 221000
TAF UGAM 221000Z 2211/2217 VRB02KT 9999 BKN080=
TAF UGMS 221000Z 2211/2217 VRB02KT 8000 OVC033 TEMPO 2211/2215 3000
SHSN
BKN018CB OVC022=