მეტეოროლოგიური შეტყობინებები

მეტეოსამსახური

SAGG41 UGTB 190500

მოქმედების ლოკალური ვადა 19 აპრილი 09:00 : 19 აპრილი 09:30
GG UGTBMAIL
190504 UGTBYMYX
SAGG41 UGTB 190500
METAR UGAM 190500Z VRB02KT 9999 FEW100 15/13 Q1013=
METAR UGMS 190500Z 22003KT 120V250 9999 -RA OVC080 09/08 Q1019=

FTGG31 UGTB 190500

მოქმედების ლოკალური ვადა 19 აპრილი 10:00 : 20 აპრილი 10:00
GG UGTBMAIL
190504 UGTBYMYX
FTGG31 UGTB 190500
TAF UGKO 190500Z 1906/2006 26007KT CAVOK TX24/1911Z TN10/2003Z TEMPO
1906/1908 09010KT TEMPO 1908/1912 25017KT SCT080 BECMG 2004/2006
09010KT=
TAF UGSB 190500Z 1906/2006 24010KT 9999 SCT110 TX22/1912Z TN14/2002Z
TEMPO 1906/1910 22022KT BECMG 1915/1918 VRB02KT SCT020 BKN035
PROB40 TEMPO 2000/2006 2000 BR OVC003=
TAF UGTB 190500Z 1906/2006 31015KT CAVOK TX28/1912Z TN13/2003Z
TEMPO
1908/1916 31025KT TEMPO 2002/2006 SCT050CB=

SAGG31 UGTB 190500

მოქმედების ლოკალური ვადა 19 აპრილი 09:00 : 19 აპრილი 09:30
GG UGTBMAIL
190504 UGTBYMYX
SAGG31 UGTB 190500
METAR UGKO 190500Z 08010KT 050V120 CAVOK 19/12 Q1009 NOSIG=
METAR UGSB 190500Z 22013KT CAVOK 16/14 Q1012 NOSIG=
METAR UGTB 190500Z 30014KT CAVOK 20/10 Q1011 NOSIG=

FAGG50 UGTB 190430

მოქმედების ლოკალური ვადა 19 აპრილი 10:00 : 19 აპრილი 16:00
GG UGTBMAIL
190416 UGTBYMYX
FAGG50 UGTB 190430
UGGG GAMET VALID 190600/191200 UGTB-
UGGG TBILISI FIR BLW FL150
SECN I
SIG CLD: A2 A3 A5 ISOL CB 5000/24000FT AGL
MT OBSC: 09/12 A3
SECN II
PSYS: NIL
WIND/T: 2000FT A1 A5 310/12KT PS23
2000FT A2 A3 A4 VRB/05KT PS18
5000FT VRB/05KT PS08
10000FT 220/15KT PS02
15000FT 230/25KT MS08
CLD: A5 SCT CU 3000/7000FT AGL
A1 A2 A4 SCT AC 11000/13000FT AGL
06/09 A3 BKN AC 10000/14000FT AGL
09/12 A3 BKN SC 4000/7000FT AGL
FZLVL: 12000FT AMSL
MNM QNH: 1009HPA
VA: NIL=

FCGG41 UGTB 190400

მოქმედების ლოკალური ვადა 19 აპრილი 09:00 : 19 აპრილი 12:00
GG UGTBMAIL
190404 UGTBYMYX
FCGG41 UGTB 190400
TAF UGAM 190400Z 1905/1911 28005KT 9999 SCT100 TEMPO 1905/1908 3000
RA BR BKN030=
TAF UGMS 190400Z 1905/1911 22007KT 9999 BKN100 TEMPO 1909/1911 SHRA
BKN050CB=

WAGG31 UGTB 190355

მოქმედების ლოკალური ვადა 19 აპრილი 08:00 : 19 აპრილი 12:00
FF UGTBMAIL
190354 UGTBYMYX
WAGG31 UGTB 190355
UGGG AIRMET 1 VALID 190400/190800 UGTB-
UGGG TBILISI FIR ISOL CB OBS W OF E04330 TOP FL240 MOV NE 10KMH NC=