მეტეოროლოგიური შეტყობინებები

მეტეოსამსახური

SAGG41 UGTB 302130

მოქმედების ლოკალური ვადა 31 ოქტომბერი 01:30 : 31 ოქტომბერი 02:00
GG UGTBMAIL
302134 UGTBYMYX
SAGG41 UGTB 302130
METAR UGAM 302130Z NIL=
METAR UGMS 302130Z AUTO 05004KT 020V110 //// ////// 06/05 Q1021=

SAGG31 UGTB 302130

მოქმედების ლოკალური ვადა 31 ოქტომბერი 01:30 : 31 ოქტომბერი 02:00
GG UGTBMAIL
302134 UGTBYMYX
SAGG31 UGTB 302130
METAR UGKO 302130Z 02007KT CAVOK 17/17 Q1012 NOSIG=
METAR UGSB 302130Z 13007KT 9999 FEW023 21/20 Q1012 NOSIG=
METAR UGTB 302130Z 00000KT 9999 FEW056 OVC067 19/13 Q1017 NOSIG=