მეტეოროლოგიური შეტყობინებები

მეტეოსამსახური

FTGG31 UGTB 032300

მოქმედების ლოკალური ვადა 04 ოქტომბერი 04:00 : 05 ოქტომბერი 04:00
GG UGTBMAIL
032304 UGTBYMYX
FTGG31 UGTB 032300
TAF UGKO 032300Z 0400/0424 08012KT 9999 BKN050 TX24/0411Z TN15/0403Z
TEMPO 0400/0403 VRB02KT 5000 RA BR TEMPO 0403/0407 CAVOK BECMG
0407/0410 26010KT=
TAF COR UGSB 032300Z 0400/0424 13010KT 9999 SCT023 BKN040 TX22/0410Z
TN18/0402Z TEMPO 0400/0406 VRB14KT 5000 TSRA SCT012 BKN023CB
BECMG 0406/0409 35007KT TEMPO 0413/0424 27010KT SHRA SCT012
BKN026CB=
TAF UGTB 032300Z 0400/0424 VRB02KT 9999 BKN060 TX25/0412Z
TN17/0403Z
TEMPO 0402/0412 16010KT TSRA SCT030 BKN050CB
BECMG 0412/0414
NSC=

FAGG50 UGTB 301030 RRA

მოქმედების ლოკალური ვადა 30 ოქტომბერი 16:00 : 30 ოქტომბერი 22:00
GG UGTBMAIL
011102 UGTBYMYX
FAGG50 UGTB 301030 RRA
UGGG GAMET VALID 301200/301800 UGTB-
UGGG TBILISI FIR BLW FL150
SECN I
HAZARDOUS WX NIL
SECN II
PSYS: NIL
WIND/T: 2000FT VRB/04KT PS25
5000FT VRB/05KT PS15
10000FT 260/10KT PS04
15000FT 270/15KT MS02
CLD: SCT AC 10000/13000FT AGL
FZLVL: 13000FT AMSL
MNM QNH:1015HPA
VA: NIL=