მეტეოროლოგიური შეტყობინებები

მეტეოსამსახური

SAGG41 UGTB 220200

მოქმედების ლოკალური ვადა 22 ოქტომბერი 06:00 : 22 ოქტომბერი 06:30
GG UGTBMAIL
220200 UGTBYMYX
SAGG41 UGTB 220200
METAR UGAM 220200Z AUTO VRB01KT //// ////// 02/01 Q1025=
METAR UGMS 220200Z AUTO VRB01KT //// ////// M02/M03 Q1028=

SAGG31 UGTB 220200

მოქმედების ლოკალური ვადა 22 ოქტომბერი 06:00 : 22 ოქტომბერი 06:30
GG UGTBMAIL
220201 UGTBYMYX
SAGG31 UGTB 220200
METAR UGTB 220200Z VRB01KT CAVOK 05/03 Q1028 NOSIG=
METAR UGSB 220200Z 15010KT CAVOK 12/06 Q1020 NOSIG=
METAR UGKO 220200Z 09017G27KT CAVOK 12/06 Q1021 NOSIG=

FTGG31 UGTB 212300

მოქმედების ლოკალური ვადა 22 ოქტომბერი 04:00 : 23 ოქტომბერი 04:00
GG UGTBMAIL
212305 UGTBYMYX
FTGG31 UGTB 212300
TAF UGTB 212300Z 2200/2224 VRB02KT CAVOK TX16/2211Z TN05/2202Z
PROB40 TEMPO 2200/2204 SCT040=
TAF UGKO 212300Z 2200/2224 08019G29KT CAVOK TX23/2211Z TN13/2203Z
TEMPO 2206/2213 08010KT BECMG 2213/2216 25010KT TEMPO 2220/2224
08007KT=
TAF UGSB 212300Z 2200/2224 12013KT CAVOK TX21/2211Z TN11/2201Z TEMPO
2200/2207 13023KT BECMG 2207/2208 33007KT BECMG 2216/2217
12010KT=