მეტეოროლოგიური შეტყობინებები

მეტეოსამსახური

SAGG31 UGTB 302200

მოქმედების ლოკალური ვადა 31 ოქტომბერი 02:00 : 31 ოქტომბერი 02:30
GG UGTBMAIL
302204 UGTBYMYX
SAGG31 UGTB 302200
METAR UGKO 302200Z VRB02KT CAVOK 16/15 Q1012 NOSIG=
METAR UGSB 302200Z 15005KT 9999 FEW025 20/20 Q1012 NOSIG=
METAR UGTB 302200Z 00000KT 9999 FEW058 OVC066 18/13 Q1017 NOSIG=

SAGG41 UGTB 302200

მოქმედების ლოკალური ვადა 31 ოქტომბერი 02:00 : 31 ოქტომბერი 02:30
GG UGTBMAIL
302204 UGTBYMYX
SAGG41 UGTB 302200
METAR UGAM 302200Z NIL=
METAR UGMS 302200Z AUTO VRB02KT //// ////// 05/05 Q1021=