მეტეოროლოგიური შეტყობინებები

მეტეოსამსახური

FTGG31 UGTB 031100

მოქმედების ლოკალური ვადა 03 მარტი 16:00 : 04 მარტი 16:00
GG UGTBMAIL
031104 UGTBYMYX
FTGG31 UGTB 031100
TAF UGKO 031100Z 0312/0412 08015KT 9999 BKN080 TX15/0411Z TN07/0403Z
TEMPO 0312/0318 VRB02KT TEMPO 0410/0412 26012KT=
TAF UGSB 031100Z 0312/0412 23007KT 9999 BKN020 TX13/0410Z TN08/0402Z
BECMG 0318/0321 12010KT BECMG 0406/0408 35007KT CAVOK=
TAF UGTB 031100Z 0312/0412 16006KT 9999 SCT040 BKN065 TX09/0312Z
TN03/0403Z
BECMG 0316/0319 OVC040=

FAGG50 UGTB 031030

მოქმედების ლოკალური ვადა 03 მარტი 16:00 : 03 მარტი 22:00
GG UGTBMAIL
031024 UGTBYMYX
FAGG50 UGTB 031030
UGGG GAMET VALID 031200/031800 UGTB-
UGGG TBILISI FIR BLW FL150
SECN I
MT OBSC: A1 A4
SECN II
PSYS: NIL
WIND/T: 2000FT A1 A4 VRB/05KT PS03
2000FT A2 A3 A5 VRB/05KT PS08
5000FT A1 A4 VRB/05KT MS01
5000FT A2 A3 A5 VRB/05KT PS02
10000FT VRB/05KT MS07
15000FT VRB/05KT MS15
CLD: A1 A4 BKN SC 4000/7000FT AGL
A2 A5 SCT SC 3000/5000FT AGL
BKN AC 10000/14000FT AGL
FZLVL: A1 A4 3000FT AMSL
A2 A3 A5 7000FT AMSL
MNM QNH: 1015HPA
VA: NIL=

FCGG41 UGTB 031000

მოქმედების ლოკალური ვადა 03 მარტი 15:00 : 03 მარტი 21:00
GG UGTBMAIL
031004 UGTBYMYX
FCGG41 UGTB 031000
TAF UGAM 031000Z 0311/0317 26007KT 9999 BKN080=
TAF UGMS 031000Z 0311/0317 VRB02KT 9999 BKN100=

FAGG50 UGTB 010430

მოქმედების ლოკალური ვადა 01 მარტი 10:00 : 29 მარტი 16:00
GG UGTBMAIL
010418 UGTBYMYX
FAGG50 UGTB 010430
UGGG GAMET VALID 010600/291200 UGTB-
UGGG TBILISI FIR BLW FL150
SECN I
HAZARDOUS WX NIL
SECN II
PSYS: NIL
WIND/T: 2000FT A1 A3 A4 VRB/05KT PS05
2000FT A2 A5 100/11KT PS12
5000FT A1 A4 VRB/05KT MS03
5000FT A2 A3 A5 VRB/05KT PS04
10000FT VRB/05KT MS05
15000FT 320/10KT MS13
CLD: E OF E04510 SCT SC 4000/8000FT AGL
FEW AS 8000/11000FT AGL
FZVL: 4000FT AMSL
MNM QNH: 1021HPA
VA: NIL=