მეტეოროლოგიური შეტყობინებები

მეტეოსამსახური

SAGG41 UGTB 072030

მოქმედების ლოკალური ვადა 08 თებერვალი 00:30 : 08 თებერვალი 01:00
GG UGTBMAIL
072034 UGTBYMYX
SAGG41 UGTB 072030
METAR UGAM 072030Z AUTO 28005KT 260V320 //// ////// 02/M02 Q1015=
METAR UGMS 072030Z AUTO VRB01KT //// ////// M05/M06 Q1012=

SAGG31 UGTB 072030

მოქმედების ლოკალური ვადა 08 თებერვალი 00:30 : 08 თებერვალი 01:00
GG UGTBMAIL
072034 UGTBYMYX
SAGG31 UGTB 072030
METAR UGKO 072030Z 27008KT 240V300 9999 SCT020 OVC050 03/01 Q1018
NOSIG=
METAR UGSB 072030Z 24011KT 210V270 9999 -SHRA SCT013 BKN019CB 04/02
Q1020 NOSIG=
METAR UGTB 072030Z 31027G37KT CAVOK 03/M04 Q1011 NOSIG=

FTGG31 UGTB 071700

მოქმედების ლოკალური ვადა 07 თებერვალი 22:00 : 08 თებერვალი 22:00
GG UGTBMAIL
071704 UGTBYMYX
FTGG31 UGTB 071700
TAF COR UGKO 071700Z 0718/0818 25007KT 8000 SCT023 OVC050 TX04/0812Z
TN02/0803Z TEMPO 0718/0724 SHRA SCT015 BKN020CB TEMPO 0800/0806
3000 SHRASN SCT010 BKN018CB=
TAF UGSB 071700Z 0718/0818 24014KT 9999 -SHRA SCT020CB BKN035
TX07/0812Z TN03/0721Z TEMPO 0718/0724 24024KT 3000 SHRASN BKN012
OVC023CB TEMPO 0800/0806 VRB15KT 2500 TSRASN BKN010 OVC020CB=
TAF UGTB 071700Z 0718/0818 31025KT CAVOK TX05/0812Z TN00/0803Z
TEMPO
0718/0801 32032G45KT
TEMPO 0807/0812 31015KT
BECMG 0812/0814 31015KT=